InzichtenLiftinstituut: ‘Installeer liften zo dat ouderen ze kunnen gebruiken bij brand’

Liftinstituut: ‘Installeer liften zo dat ouderen ze kunnen gebruiken bij brand’

Liften zouden zo aangepast moeten worden dat ze gebruikt kunnen worden tijdens brand, zegt Liftinstituut Nederland.

Liften gebruiken bij brand

Liften zouden aangepast moeten worden zodat ze gebruikt kunnen worden bij brand. Dat vindt Liftinstituut Nederland, omdat Nederlanders steeds ouder worden, langer thuis moeten blijven wonen en ouderen moeite hebben met traplopen.

Er breekt brand uit en je moet zó snel mogelijk het gebouw uit. Die lift kun je niet pakken, want dat is veel te gevaarlijk. Maar ben je wel op tijd beneden als je de trap pakt? Want dat traplopen dat gaat niet zo soepeltjes meer…

We worden steeds ouder en we moeten langer thuis blijven wonen. Volgens onderzoek van Motivaction blijkt dat nu al 19 procent van de 65-plussers moeite heeft met traplopen. Wat als er dan brand uitbreekt? Moet de lift dan niet onderdeel worden van de evacuatieplannen?

Het kan, met bouwtechnische aanpassingen

Dit is een onderwerp waar Liftinstituut Nederland zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. Op aandringen van deze organisatie en de brandweer, heeft minister Ollongren van BZK hier onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat het in sommige bestaande situaties realiseerbaar is om bij brand veilig en verantwoord de lift te gebruiken. Maar dan moeten er wel bouwtechnische en installatietechnische aanpassingen worden gedaan.

Dat kan niet in een klap, realiseert Liftinstituut Nederland zich, want dat is financieel en organisatorisch niet haalbaar. Maar de organisatie pleit ervoor dat het een goede start zou zijn als er bij nieuwbouw en renovatie word gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe en gemoderniseerde liften onderdeel te laten zijn van het innovatieplan.

Directeur John van Vliet: “Al moeten we daar wel de kanttekening bij plaatsen we dat er per situatie een plan van aanpak nodig is op basis van een risicoanalyse. Een standaardoplossing bestaat niet.”

‘Bewoners moeten het ook durven’

Daarnaast is alleen het aanpassen van gebouwen en liften niet voldoende om evacuatie van het liftgebruik mogelijk te maken. Het devies ‘Bij brand geen lift’ heerst nog te veel, zo stelt de organisatie. Bewoners moeten de lift ook durven te gebruiken.

“Uit Motivaction-onderzoek blijkt dat nu slechts 45 procent van de Nederlanders bereid is onder begeleiding bij brand in de lift te stappen. 33 procent van de Nederlanders die fysiek niet in staat zijn om de trap te nemen, wil geen gebruik maken van de lift bij brand. Ook niet als dat veilig kan. Wat dat betreft zal er nog veel overtuigingskracht nodig zijn”, aldus Van Vliet.

De onderzoeken van Motivaction en van het ministerie zijn woensdag gepresenteerd tijdens het congres Liftgebruik bij Brand in Zeist.

Inzichten

Nog meer relevant nieuws

Onze partners

Wij werken met plezier voor