InzichtenLift niet overal te gebruiken als vluchtroute

Lift niet overal te gebruiken als vluchtroute

De lift als vluchtroute gebruiken is makkelijker gezegd dan gedaan, er zijn aardig wat risico's aan verbonden.

Lift als vluchtroute

Bij brand de lift als vluchtroute gebruiken, in plaats van de trap, is een stuk gecompliceerder dan René Hagen, lector brandpreventie stelt. Er zijn aardig wat risico’s aan verbonden en daar moet bij de bouw allemaal rekening worden gehouden.

Dit stelt Niels Meulenberg, adviseur bouwfisica, akoestiek en brandveiligheid bij Nelissen ingenieursbureau. Hij reageert hiermee op het idee van lector brandpreventie René Hagen die vindt dat er voor seniorenwoningen een andere vluchtroute zou moeten komen: via de lift. Volgens de lector is bij brand de lift de veiligste en vaak de enigste vluchtweg voor ouderen die vaak niet in staat zijn om zelf via de trap te gaan. “Het is wel mogelijk om ouderen via de lift te evacueren, maar dan moet er wel aan alle randvoorwaarden voor een brandveilig gebouw worden voldaan”, legt Meulenberg uit. “Er moet goed gekeken worden naar de integrale brandveiligheid. Alle voorzieningen moeten op elkaar afgestemd zijn: de bouwkundige, de installatietechnische en de organisatorische. Bovendien moet er goed gekeken worden naar de risico’s, het voldoen aan brandvoorschriften is niet altijd voldoende. De lift moet brandveilig zijn en mag natuurlijk niet zomaar stil komen te staan bij een brand. Dat vraagt meer dan een onafhankelijke stroomvoorziening.”

Harry Munnik, van Munnik Brandadvies, is het hiermee eens. “De lift gebruiken zou een prima methode kunnen zijn voor mensen die minder zelfredzaam zijn. Maar het is dan wel van wezenlijk belang dat de techniek functioneert. Daar loopt het regelmatig op vast. De staat van onderhoud in complexen zijn vaak niet goed genoeg. Als een lift volloopt met rook tijdens een brand, dan is deze vluchtroute opeens levensgevaarlijk. Of als de lift stilvalt, dan is het veel moeilijker om de bewoners te evacueren.” Munnik stelt dat er per gebouw gekeken of een vluchtroute via de lift mogelijk is.

Alternatieve evacuatieroutes mogelijk

Meulenberg stelt dat we ervoor moeten waken dat vluchten via de lift nu als dé oplossing wordt gezien voor seniorencomplexen en dat dit leidt tot allemaal installatietechnische aanpassingen in gebouwen in Nederland. “Want het verschilt echt per gebouw of vluchten via de lift veiliger is.” Volgens hem zijn er ook alternatieven mogelijk, zoals horizontale evacuatieroutes. Hierbij worden mensen naar een tijdelijk veiliger brandcompartiment op dezelfde verdieping geleid en worden ze vanuit daar geëvacueerd. Op die manier is er meer tijd om te evacueren en kan de externe hulpverlening daar plaatsvinden.

Vluchten via lift wel in hoogbouw

Vluchten via de lift is overigens niet overal taboe, het wordt wel toegepast in hoogbouw. “Voor hoge gebouwen is dit vaak veiliger en sneller. Maar in deze gevallen worden wel veel hogere eisen gesteld aan de liften en het gebouw”, sluit Meulenberg af.

Inzichten

Nog meer relevant nieuws

Onze partners

Wij werken met plezier voor